Van Grinsven heeft uw meubel met uiterste zorg vervaardigd. Mocht het, ondanks onze goede zorgen, nodig zijn om aanspraak te maken op de garantie, dan dient u zich te wenden tot de dealer waar u uw Van Grinsven meubel gekocht heeft. Dat is namelijk de partij waar u een koopovereenkomst mee heeft gesloten. Een garantiegeval wordt door de Van Grinsven dealer alleen in overweging genomen op vertoon van de originele factuur.

garantievoorwaarden Van Grinsven Meubel Producties

Van Grinsven Meubel Producties geeft 5 jaar garantie op haar producten onder voorbehoud van de volgende bepalingen. Van Grinsven Meubel Producties houdt ingevolge een terecht beroep op de garantiebepalingen rekening met een bijdrage in de kosten van vervanging conform onderstaande tabel:

0-1 Gebruiksjaren – 0% eigen bijdrage
1-2 Gebruiksjaren – 0% eigen bijdrage
2-5 Gebruiksjaren – er kan een bijdrage in de kosten van vervanging en/of reparatie gevraagd worden. Kosten worden vooraf via de desbetreffende Van Grinsven dealer gecommuniceerd.

algemeen

  1. De garantie gaat in op de dag van aflevering aan de eerste eigenaar of uiterlijk 30 dagen na aflevering van het meubel door Van Grinsven aan de Van Grinsven dealer.
  2. De garantie omvat het op verzoek herstellen van constructie- en fabricagefouten.
  3. De garantie heeft betrekking op het meubel. Indien dit meubel wordt doorverkocht of in andere handen overgaat, verandert dit de toepassing van de garantievoorwaarden niet.
  4. Op deze garantiebepalingen is een aantal uitsluitingen van toepassing. Raadpleeg hiervoor de onderstaande onderhoudsadviezen voor de diverse productgroepen.

fauteuils en banken

handwerk

Alle Van Grinsven meubels worden volledig met de hand vervaardigd. Daarom heeft elk Van Grinsven product haar eigen, unieke uitstraling. Weest u er zich van bewust dat geen enkel meubel daarom volledig identiek zal zijn aan een ander (net als bij mensen dus eigenlijk). Deze eigenschap geldt als een bewijs van uw originele designmeubel.

eigenschappen leder

Leder is een natuurproduct en komt niet van een rol. Van Grinsven leder komt van Europese runderhuiden. Geen enkele runderhuid is dezelfde: ze hebben allemaal andere kenmerken en karakters. Derhalve kan het leder op bijvoorbeeld de ene stoel er iets anders uitzien dan op één van uw andere stoelen.
De volgende kleine fouten mogen in leder voorkomen, zij zijn het bewijs dat u te maken heeft met écht leder: mestvlekken en insectenbeten (foto 1a,1b) | littekens (foto 2a,2b) | nekplooien (foto 3a,3b) | structuurverschillen (foto 4a,b) | kleurverschillen (foto 5).


Klik op een afbeelding voor een grotere weergave

Ook kan de bekleding op uw meubel plooivorming vertonen (dit kan ook na verloop van tijd optreden). Plooivorming komt voort uit de natuurlijke rek in de bekleding. Deze rek is nodig om teveel druk op de naden en daarmee onnodige slijtage te voorkomen. Al deze eigenschappen behoren tot het natuurlijke karakter van leder en zijn geen grond voor reclamatie.

Daarnaast wijzen wij u graag op de volgende onderhoudsadviezen:
1. Onderhoud is noodzakelijk voor behoud van de garantie. Onderhoudsmiddel is verkrijgbaar bij uw Van Grinsven dealer.
2. De garantie geldt niet voor leder en stoffen die niet tot de standaard Van Grinsven collectie behoren.
3. Raadpleeg voor leder- en/of stofonderhoud de Van Grinsven dealer of onze website.
4. Gebruik alleen door een erkend lederinstituut geteste onderhoudsmiddelen. Dus nooit vlekkenremover, schoencrème, oplosmiddel, terpentine of andere voor leder ongeschikte middelen. Dit leidt tot uitsluiting van de garantie.
5. Probeer alvorens u gebruik maakt van een onderhoudsmiddel eerst het product uit op een klein, liefst niet zichtbaar stuk, voordat u het volledige meubel behandelt.
6. Normale slijtage valt niet onder de garantie. Hierbij gaan we er vanuit dat de arm- en rugleuning niet als zitplaats gebruikt worden en dat er bijvoorbeeld niet op het meubel gestaan of gesprongen wordt etc. Redelijkerwijs mag aangenomen worden dat veel gebruikte onderdelen zoals het zitgedeelte op een andere manier slijten dan weinig gebruikte onderdelen. Ook dit is geen grond voor reclamatie.
7. Schade door oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud is uitgesloten van garantie.
8. Voorkom beschadiging door scherpe voorwerpen zoals gespen, hakken, dierennagels e.d. Deze beschadigingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van garantie.
9. Reparaties aan meubelen en bekledingsmateriaal zonder schriftelijke toestemming vooraf van Van Grinsven, hebben uitsluiting van de garantie tot gevolg.
10. Vermijd, in verband met verkleuring, zoveel mogelijk direct zonlicht op uw meubelen. Verkleuring van stof of leder is uitgesloten van garantie.
11. Zet uw meubel nooit te dicht bij een warmtebron.
12. Transpiratievocht en vet, afkomstig van de huid en/of het haar kan in uitzonderlijke gevallen nadelig zijn voor de bekleding. Een extra kussen of doek ter bescherming is dan raadzaam. Vlekken afkomstig van transpiratievocht en vet zijn geen grond voor reclamatie.
13. RVS onderdelen dienen periodiek met een RVS-spray behandeld te worden om het RVS mooi te houden.
14. Wielen regelmatig ontdoen van vuil (m.n. op tapijt) en bij piepen behandelen met WD-40.
15. Slijtage van wielen en doppen valt buiten deze garantiebepaling.

doppen & wielen

Niet iedere dop of wiel is geschikt alle ondergronden. Door hier te klikken, opent zich een schema waarmee u kunt bekijken welke dop het best geschikt is voor uw ondergrond. Als Van Grinsven onttrekken wij ons echter van iedere aansprakelijkheid. Neem voor beste advies contact op met de leverancier van uw vloer.

tafels en kasten

handwerk

Alle Van Grinsven meubels worden volledig met de hand vervaardigd. Daarom heeft elk Van Grinsven product haar eigen, unieke uitstraling. Weest u er zich van bewust dat geen enkel meubel daarom volledig identiek zal zijn aan een ander (net als bij mensen dus eigenlijk). Deze eigenschap geldt als een bewijs van uw originele designmeubel.

eigenschappen hout

Hout is een natuurproduct. Geen enkele boom is dezelfde: ze hebben allemaal andere kenmerken en karakters. Derhalve kan uw tafel er bijvoorbeeld iets anders uitzien dan uw salontafel. Deze eigenschap geldt als een bewijs van uw originele designmeubel.
U doet er goed aan te beseffen dat hout zeer sterk reageert op omgevingsfactoren als kou/warmte en de heersende vochtigheidsgraad. Met name in de winter heeft uw houten meubel het zwaar en zal het hout zeer waarschijnlijk uitzetten en/of kleine scheurtjes vertonen. Dit is een eigenschap onlosmakelijk verbonden aan écht hout en derhalve geen grond voor reclamatie. De kwaliteit van uw massief houten meubel blijft het best gewaarborgd bij een luchtvochtigheid van 45-60%. Deze luchtvochtigheid is te meten met een hygrometer. Let op: de atmosfeer in met name nieuwbouwhuizen is ontzettend droog doordat deze zo goed geïsoleerd zijn. Hier is extra aandacht voor de luchtvochtigheid noodzakelijk.

Daarnaast wijzen wij u graag op de volgende onderhoudsadviezen:
1. Onderhoud is noodzakelijk voor behoud van de garantie. Onderhoudsmiddel is verkrijgbaar bij uw Van Grinsven dealer.
2. Raadpleeg voor hout- en/of frameonderhoud de Van Grinsven dealer of onze website.
3. Normale slijtage valt niet onder de garantie.
4. Hout verkleurt na verloop van tijd. Dit is een natuurlijke eigenschap en is daarom uitgesloten van garantie.
5. Schade door oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud zijn uitgesloten van garantie.
6. Voorkom beschadigingen door scherpe voorwerpen. Deze beschadigingen zijn uitdrukkelijk uitgesloten van garantie. Voorzie vazen e.d. van vilt.
7. Zet nooit hete pannen en andere warme voorwerpen rechtstreeks op het hout, maar altijd op onderzetters. Schade ontstaan door warme producten zijn uitgesloten van reclamatie.
8. Reparaties aan meubelen zonder schriftelijke toestemming vooraf van Van Grinsven, hebben uitsluiting van de garantie tot gevolg.
9. Houd rekening met de natuurlijke verkleuring door licht en verplaats daarom geregeld eventuele accessoires op de bladen van uw meubel (voorzien van vilt of onderlegger).
10. Vermijd, in verband met verkleuring, zoveel mogelijk direct zonlicht op uw meubelen.
11. Zet uw meubel nooit te dicht bij een warmtebron, dit om scheurvorming in het hout zoveel mogelijk te beperken. Bij massief houten meubelen kunnen haarscheurtjes in het hout altijd ontstaan, dit is geen reden voor reclamatie.
12. Kasten bestaan deels uit massieve- en deels uit gefineerde delen. Enig kleur- en structuurverschil is hierdoor onvermijdelijk en geen grond voor reclamatie.
13. De kwaliteit van uw massief houten meubel blijft het best gewaarborgd bij een luchtvochtigheid van 45-60%. Deze luchtvochtigheid is te meten met een hygrometer.
14. Bij een geolied meubel is het zeer belangrijk deze enkele weken na gebruik (of eerder indien het hout er schraal uitziet) opnieuw te oliën en dit vervolgens enkele malen per jaar te herhalen. Dit is ter bescherming en om uitdroging van het hout te vermijden.
15. Een meubel met lakafwerking (hoogglans of zijdeglans) bereikt pas na twee maanden haar maximale hardheid. Vermijd zware belasting in deze uithardingsperiode en reinig uitsluitend met een vochtige doek of een licht sopje. Schade aan de lakafwerking in deze uithardingsperiode is uitgesloten van garantie.
16. Tafels met niet-standaard afmetingen vallen buiten de garantie in geval van werking of doorhangen van het blad.
17. Bij het verplaatsen van tafels en/of kasten dienen meubelen opgetild te worden en nooit verschoven. Dit om beschadigingen aan poten en-/of constructie te voorkomen. Deze beschadigingen vallen uitdrukkelijk buiten de garantie.
18. RVS onderdelen dienen periodiek met een RVS-spray behandeld te worden om het RVS mooi te houden.
19. Bij geolied staal ziet u het materiaal in haar pure vorm. Dit houdt in dat er vlekken, krassen en kleurverschil in het staal kunnen voorkomen. Deze industriële uitstraling is onvermijdelijk verbonden aan de eigenschappen van het materiaal en zijn derhalve geen grond voor reclamatie.